• Thread starter huycontnsro
  • Start date
  • Lượt xem 474
H

huycontnsro

Thành viên mới
Máy Chủ:Sro Sơn Dương

TRANG CHỦ: SroSonDuong.Com

GROUP : https://www.facebook.com/groups/245560804784103

IP SV: 14.225.212.195 Port: 15779

• AlphaTest : 19h ngày 14/06/2023

• Open Beta : 13h ngày 24/06/2023

✅ THÔNG TIN SEVER ✅

Map 120 - D13 SOM SUN

Class: EU - Asia

Skill: Asia: (3 bảng – Mastery: 360) || EU: (2 bảng – Mastery: 240)

Exp/Sp Rate: x200

Drop Gold: x3

Drop Rate Item: x3

Full - Time

Giới hạn: 10 Acc/PC/IP

2 Job/Pc

Level 100 mặc được Job và lên Tete

Trade 3 thành: Trường An - Đôn Hoàng – Hoà Điền

Cấm buôn từ: 0:00:00 đến 07:00:00 hằng ngày
GKT(ở tất cả mọi cấp): 1->4 100% | 4->5: 100% | 5->6: 35% | 6->7: 20% | 7->8:10% | 9 trở lên random
Tỉ lệ Nasrun: 1->3 100% | 4->6: 20% | 6->8: random

* Alpha Test
* Level 120, Set Sun D13
* Full Gold, Silk, Gift Silk

======================================
* Hỗ trợ OPEN:
* Level 60, Set Sun D10 +7
* 20 chân chạy, 50 DCN, 50 bùa dịch chuyển tất thời, Gift Silk
======================================

Phần thưởng đua Top:
Top 1: 1 Nasrun +8, Danh hiệu tự chọn, 1 thời trang tự chọn
Top 2: 1 Nasrun +6, Danh hiệu tự chọn, 1 thời trang tự chọn
Top 3: 1 Nasrun +3, Danh hiệu tự chọn, 1 thời trang tự chọn

Top 4-10: Danh hiệu tự chọn, 1 thời trang tự chọn

Mỗi IP/PC nhận 1 giải.
======================================
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top