M

minzalz

Thành viên mới
Kritika Survivor MOD APK
(Menu/Bất tử/Hệ số sát thương/Phòng thủ)
Phiên Bản 1.8.1
[Menu sát thương]
>Hệ số sát thương
> Hệ số phòng thủ
>Bất tử
[Menu EXP]
>Hệ số kinh nghiệm
>Dừng thăng cấp
[Menu chuyển đổi người chơi]
>Luôn có đòn chí mạng
>Tốc độ di chuyển nhanh hơn
>Tốc độ ném nhanh hơn
>Thi triển kỹ năng nhanh hơn
>BÁNH 3
[Menu MISC]
>ZA WARUDO
>Tự động thắng (Bật sau khi bạn vượt qua một vài đợt)
>Tăng phạm vi nhặt hàng (Nhận kỹ năng nhặt trước để có hiệu lực)
Truy Cập Tải Game:https://bitly.li/7vaA
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top