S

SROSROYAL

Thành viên mới
►Sever http://sroroyal.com/

Kính Báo Kết thúc Ver 1 với 9 tháng HĐộng sever SROROYAL bắt đầu khởi đầu mới với Máp 120 Class Asia + EU
► AE Share bài này tới 5 GR quảng cáo để lại tên tk + tag 5 bạn bè để nhận 500s khi open ( lưu ý phải đủ các bước + không share vào GR sever người khác )
►Thông Báo : SroROYAL.Com

► GR :https://www.facebook.com/groups/500330571797105
►Free F10 + online 2s 1h
►Trang Chủ: SroROYAL.com

►IP :103.200.23.72 Port 15779
► Alphatest :07 / 11 / 2022
► OpenBeta :13h Cnhat Ngay 13/11/2022
► Map 120 : Master 360
►- Item :D13 Som + Sun D13
►- Sever Full Time
►- Giới hạn 10AC/PC 10ac / IP
►- Ghost 0s
►- Mastery:360
►- Rate exp x300, Drop x2
►- Rate alchemy
►- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5: 60% |5->6: 30% |6->7: 15% |7->8: 3% 8>> RanDom %
►- GKT bột mm ma pháp (VIP): 1->6 100% |6->7: 40% |7->8:15% |9 trở lên RanDom %
►- GKT Narsun 1>>10 100% ( Yêu Cầu BMM cấp 1 )
►Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
►Khoá toàn bộ hệ thống Q và cuộn giấy exp
►Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►►( Mob lăng mộ chuyển STT 97 > 99)
►► Tắt Drop Gold từ mob từ lv1 >> 99
►►( Mob Jupiter được chuyển ra Samakhan)
- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop
- Buôn 3 thành:Đôn hoàng -> Hoà điền -> Samakhan
- Hàng DB tại Di Chỉ vào 21h hằng ngày
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 110 lên được thú thồ hàng F10
►- Lever 110 Mới Đăng Ký Được Job
ko drop máu tím, bán shop máu tím 25%
► Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
► Nghiêm Cấm 2 Job
► Nghiêm cấm PK job
► Lãi Trade X2
► Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn hoàng
► Sever Cho Phép Trade Tools + Đi Theo
► Open :Khởi tạo nhân vật: Set sun D10+5 full blue cs 80%
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
► Nghiêm cấm Asia vào PT EU khi đua top LVL
►Giải thưởng đua top
- Tốp 1: 300m Gold + Nasun +8
- Tốp 2: 200m Gold + Nasun +7
- Tốp 3: 100m Gold + Nasun +6
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích:
►Sever http://sroroyal.com/

Kính Báo Kết thúc Ver 1 với 9 tháng HĐộng sever SROROYAL bắt đầu khởi đầu mới với Máp 120 Class Asia + EU
► AE Share bài này tới 5 GR quảng cáo để lại tên tk + tag 5 bạn bè để nhận 500s khi open ( lưu ý phải đủ các bước + không share vào GR sever người khác )
►Thông Báo : SroROYAL.Com

► GR :https://www.facebook.com/groups/500330571797105
►Free F10 + online 2s 1h
►Trang Chủ: SroROYAL.com

►IP :103.200.23.72 Port 15779
► Alphatest :07 / 11 / 2022
► OpenBeta :13h Cnhat Ngay 13/11/2022
► Map 120 : Master 360
►- Item :D13 Som + Sun D13
►- Sever Full Time
►- Giới hạn 10AC/PC 10ac / IP
►- Ghost 0s
►- Mastery:360
►- Rate exp x300, Drop x2
►- Rate alchemy
►- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5: 60% |5->6: 30% |6->7: 15% |7->8: 3% 8>> RanDom %
►- GKT bột mm ma pháp (VIP): 1->6 100% |6->7: 40% |7->8:15% |9 trở lên RanDom %
►- GKT Narsun 1>>10 100% ( Yêu Cầu BMM cấp 1 )
►Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
►Khoá toàn bộ hệ thống Q và cuộn giấy exp
►Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►►( Mob lăng mộ chuyển STT 97 > 99)
►► Tắt Drop Gold từ mob từ lv1 >> 99
►►( Mob Jupiter được chuyển ra Samakhan)
- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop
- Buôn 3 thành:Đôn hoàng -> Hoà điền -> Samakhan
- Hàng DB tại Di Chỉ vào 21h hằng ngày
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 110 lên được thú thồ hàng F10
►- Lever 110 Mới Đăng Ký Được Job
ko drop máu tím, bán shop máu tím 25%
► Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
► Nghiêm Cấm 2 Job
► Nghiêm cấm PK job
► Lãi Trade X2
► Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn hoàng
► Sever Cho Phép Trade Tools + Đi Theo
► Open :Khởi tạo nhân vật: Set sun D10+5 full blue cs 80%
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
► Nghiêm cấm Asia vào PT EU khi đua top LVL
►Giải thưởng đua top
- Tốp 1: 300m Gold + Nasun +8
- Tốp 2: 200m Gold + Nasun +7
- Tốp 3: 100m Gold + Nasun +6
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 100m
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 50m
Mốc Donate Sever SROROYAL( 100% 3 ngày đầu open)
►► 100k 1400 silk
►► 200k 3000 silk
►► 500k 8500 silk
►► 1000k 18000 silk
Chuyển Khoản ATM - MOMO -Khuyến Mại Thêm 30%
ATM Banking
Chủ TK : Ngô Duy Hùng
STK : 0341007074690 ,VietComBank
[SDT ADMIN: 0975329328

100m
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 50m
Mốc Donate Sever SROROYAL( 100% 3 ngày đầu open)
►► 100k 1400 silk
►► 200k 3000 silk
►► 500k 8500 silk
►► 1000k 18000 silk
Chuyển Khoản ATM - MOMO -Khuyến Mại Thêm 30%
ATM Banking
Chủ TK : Ngô Duy Hùng
STK : 0341007074690 ,VietComBank
[SDT ADMIN: 0975329328
 
Last edited by a moderator:

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top