• Thread starter srohuynhde
  • Start date
  • Lượt xem 918
srohuynhde

srohuynhde

Thành viên mới
Thông Tin Trang Chủ
Trang Chủ: NamVietSro.Com
Group fb: https://www.facebook.com/groups/2843713185665904/?ref=share_group_link

AlphaTest :Ngày 27/11/2022
Open Chính Thức: 19h Thứ 6 Ngày 02/12/2022
️IP : 103.200.23.171 - 15779

Giải Thưởng Đua Top CHINA
TOP 1 : 10k Silk + Nasun + 8 + ITems buff VipIII + Title Top 1 CHINA
TOP 2 : 8k Silk + Nasun + 6 + ITems buff VipII + Title Top 2 CHINA
TOP 3 : 6k Silk + Nasun + 4 + ITems buff VipII + Title Top 3 CHINA
Giải Thưởng Đua Top EU
TOP 1 : 8k Silk + Nasun + 7 + ITems buff VipIII + Title Top 1 EU
TOP 2 : 6k Silk + Nasun + 6 + ITems buff VipII + Title Top 2 EU
TOP 3 : 5k Silk + Nasun + 5 + ITems buff VipII + Title Top 3 EU
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000s
( Mỗi ip nhận 1 giải thưởng đua top - Dự kiến đua top ~7 ngày max )
Khoá EXP boss khi đua top
Khoá toàn bộ hệ thống Q và cuộn giấy exp
️Giải thưởng Top Job : Tính theo tháng tinh từ ngày open


TOP 1 : Title ( Bảo Tiêu Anh Hùng , Đạo Tặc Khét Tiếng , Thương Nhân Tài Ba + 6k silk Tính Theo BXH
TOP 2 : 4k silk + Pet Chiến Không bán Shop
TOP 3 : 3k silk + Pet Chiến Không bán Shop

HỖ TRỢ TÂN THỦ: Đua Top
-Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
-Sét D12 SOS + 10 Full 100%:
-50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
-2000 HP/MP + 50 DCN/TH:
-Pét Nhặt Đồ 10 Ngày:
-BSC 11c :


HỖ TRỢ TÂN THỦ: Sau Đua Top
-Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
-Sét D12 SOM + 5 Full blue cs 61
-50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
-2000 HP/MP + 50 DCN/TH:
-Pét Nhặt Đồ 10 Ngày:
-BSC 11c :

Map 120 - CHINA - EU Đồ Cuối Sun D13
-Online Nhan Silk F10 5s/h
-Skill Cân bằng, hiệu ứng đẹp, update theo tiến trình cho ae có cái chơi trong thời gian dài
-Tiêu chí đầu tiên Sever là quyền lợi và sự công bằng người chơi đặt lên hàng đầu.
-Sever đã hỗ trợ đồ Fam cho Pt Fam Full anh em không mất tiền, chỉ việc Tạo pt r Fam, tự làm tự ăn, tự Build acc chính
-Fam đồ và Gold ở Jupiter va Samarkand mod Lv từ 116-120
-AP Được mở để Fam Các loại xu để đổi vật phẩm ở shop NPC giữa thành
- không giới hạn giờ xanh
- Giới hạn 8acc/PC
- Fam lever 1- 95 LKS // 96-111 Sa mạc muối // 111-120 Jupiter và Samarkand
-JOB 3 Thành TA-DH-HD
(Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 20h -20h30 Hằng Ngày Tại Hắc mạc trại )
- Drop X2
Drop exp 100
Drop gold x2
Rate alchemy : Vk Max + 12 Chưa +2, giáp zing max + 12 chưa +2
Rate giả kim thuật BMM Thường : 1-> 4 = 100%,4-> random.
Rate giả kim thuật BMM Vip : 1->5 = 100%, 5->6 60%,6->7 10% trên 7 random.
Rate narsun 1-8 = 100% 8-> Random Cần BMM cấp 1
Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
2acc job 1PC / 1IP
Khoá đi theo khi mặc job
Khoá buôn đêm 00h-8h
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top