K

kiemthepc99

Thành viên mới
Kiếm Thế Hoài Niệm Phiên bản 2009 Khai mở máy chủ mới "ĐOÀN THỊ"
Alpha Test 10h ngày 09/11/2022
Open Beta 10h ngày 12/11/2022
Trang chủ: http://kiemthehoainiem.net/
===================
✅ AlphaTest: 10h ngày 09/11/2022
 • - Nhận FREE danh vọng trải nghiệm
 • - Nhận Level 129
 • - Nhận FuLL Chỉ có việc vào là chiến ^^
✅ Openbeta: 10h ngày 12/11/2022
 • - Phiên bản sơ khai chuẩn 2009
 • - Tính năng SHOP hoạt động có thể đi HĐ mua vật phẩm
 • - Đi hoạt động kiếm đồng thường
 • - Không bán huyền tinh Kỳ Trấn Các
 • - Tất cả các Hoạt động rơi huyền tinh và vật phẩm hợp lý
 • - Giới hạn tinh lực +hoạt lực Tiểu 10, Trung 15, Đại 20 bình / 1 ngày,Có thể mua thêm TL + HL ưu đãi.
 • - Tính năng mua lại hoạt động khi bị bỏ lỡ..
 • - Hoạt động nhận thưởng ONLINE, Nhận quà thăng cấp.
 • - Hoạt động công thành chiến hàng tuần
 • - Hoạt động Thần Trùng Trấn hấp dẫn
 • - Event tết + các Event đón lễ
 • .....v.v...
✅ Hổ trợ tân thủ:
 • - Level 100 (Giới hạn 119)
 • - Tặng ngựa Ức VÂN
 • - Phi phong Hỗn Thiên cấp 6
 • - Set trang bị 9x Vũ khí 10x 4% +12
 • - Nhận 5 Huyền tinh 7
 • - 10 Thiệp bạc cấp 2
 • - 100 vạn bạc khoá + 100 vạn đồng khoá
✅ Code chung:
 • - 2 huyền tinh cấp 8
 • - 200 vạn bạc khóa
 • - 50 vạn đồng khóa
✅ Code Like Share: Tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share
 • - 1 huyền tinh cấp 9
 • - 2 huyền tinh cấp 10
 • - 5000 Ngũ hành hồn thạch
 • - 1 vạn tiền du long
 • - 300 vạn bạc khóa
 • - 10 vạn đồng khóa

BQT Kiếm Thế kính báo
Trang chủ: http://kiemthehoainiem.net/ 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top