H

HiepKhachVN

Thành viên mới
̂ ́ ́ ̛́
Máy Chủ Mới: ̆́ ̆
Thời gian : ̀ //.
Phiên bản Version 20.0 (Chuẩn)
Kinh nghiệm lên chậm
Drop vừa phải có độ hiếm
Có hỗ trợ tận thủ dưới 6x.
Hệ thống 8 nhân vật (Ko Hero)
Giới hạn 5 account / 1 PC.
Vật phẩm drop có option ngẫu nhiên
Chức năng Thế lực chiến
Chức năng võ lâm huyết chiến
Làm nhiệm vụ thăng cấp bang hội.
Có nhiều game ở trang chủ.
Có nhiều sự kiện liên tục.
Có nhiều phần quà hấp dẫn.
Phúc lợi cho memer rất nhiều.
Sever bán 1 số pill = gold.
Treo shop = @ cash.
Xem thông tin tại Trang Chủ.
--------------------------------------
Trang chủ: https://hiepkhach.vn
Zalo : https://zalo.me/g/jtfhkr892
Cộng đồng: https://by.tn/kIJ3
Mua bán: https://by.tn/oRi88C
#hiepkhachvn #hkgh #HiepKhachGiangHo #Yulgang
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top