TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
* Lôi Đình H5 Open S28 Cửu Đầu Xà Vương
* Open lúc: 10h ngày 26/05/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group game

* Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h, 02/06/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game LDH5: http://ld.michiogame.com

#loidinhh5 #michiogame #ldh5 #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top