• Thread starter magic1cute
  • Start date
  • Lượt xem 1,255
M

magic1cute

Thành viên mới
Website: volam2
Một chút thay đổi về tính năng và link các sự kiện cho nhân sĩ VLTK2 GMC tham khảo.
1: Đua TOP 2 server
*. Phần này về TOP tướng 2 phe mỗi phe sẽ có 2 phần thưởng HPT.
2: Minh Giáo Lệnh
*1. Ở mốc 8.500 điểm thay vì danh hiệu bang hội cấp 3 > đã sửa lại 21 DTCN.
*2. Ở mốc 11.000, 22.000 và 24.000 điểm sẽ có cho chọn 1 trong 3 món Hào Hiệp.
Khi open các bạn phải kích hoạt lại Tài khoản (nếu đã kích hoạt test) với 20 credit, và lưu ý trong tài khoản phải có tối đa 50 credit mới được phép kích hoạt account, sau khi kích hoạt sẽ bị trừ 20 credit.
Tỉ giá nạp : 10k VNĐ = 3kx
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top