• Thread starter TLBBVIPPK
  • Start date
  • Lượt xem 539
T

TLBBVIPPK

Thành viên mới
-Thông báo OPEN chính thức Thiên Long Miễn Phí.
-Trang chủ http://baokehhl.com
-Mới vào cấp 102, luyện cấp bằng cách đánh boss. Một con boss bằng 1 cấp độ. Max cấp là 123.
-Về ngọc thì free ngọc 7 (MAX ngọc 9). Muốn lên ngọc 9 thì săn CCHTP bằng cách đánh boss ở HHL hoặc đi phiêu miêu phong, ác tặc, ác bá có được. Tất nhiên ngọc là không donate.
-Mới vào nhận FULL TRÙNG LÂU.
-Thanh tâm phổ địa chú thì săn Boss Lý Thu Thủy ở phó bản PMP. Không free shop thanh tâm là để chống clone nga mi vì đây là sv miễn phí nên việc chống clone nga mi là rất cần thiết. Tất nhiên không donate thanh tâm rồi.
-Trùng lâu chi lệ và trùng lâu chi mang thì săn BOSS Kính Hồ, Boss Hạn Huyết Lĩnh, Boss Đại Uyển, Boss Thánh Hỏa Cung, Phụ Bản Phiêu Miêu Phong.
-Thiên long miễn phí, free shop, click shop, không donate.
-Chỉ bán Thần Binh Phù để duy trì game lâu dài cho ae PK nhé !!!
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.!!!


 
Last edited:

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top