T

tlbbonline

Thành viên mới
THIÊN LONG CHÍNH TÔNG [ THIENLONGCHINHTONG.COM ] ( Cày cuốc 2.9 ) CHUẨN CÀY CUỐC CÙNG NHÀ PHÁT HÀNH GAME UY TÍN.
: https://www.facebook.com/Thienlongchinhtong/
: https://www.facebook.com/groups/thienlongchinhtong
: http://thienlongchinhtong.com/
̉ : http://thienlongchinhtong.com/9-tai-game.html
Đ̆ ́: https://id.thienlongchinhtong.com/
 • Alphatest Lần 01: 10h Ngày 03/09/2023
 • Alphatest Lần 02: 19h Ngày 09/09/2023
 • OPEN: 19h Ngày 16/09/2023
Vì sao chúng tôi để 02 lần Alphatest thì theo số đông an hem yêu thích thì BQT sẽ đưa them 01 lần Test và lần Alphatest thứ 02 sẽ vẫn có đua top và các hoạt động sự kiện ingame làm phần thưởng cho anh em khi Openbeta.

Alphatest Lần 01: 10h Ngày 03/09/2023
 • + Test chức năng game.
 • +Săn tìm kho báu
Alphatest Lần 02: 19h Ngày 09/09/2023
 • + Đua top Alphatest.
 • + Chế đồ đỉnh cao.
 • + Kích sát GM.
OPEN: 19h Ngày 16/09/2023
 • + Đua top Alphatest.
 • + Đau top môn phái.
 • + Sinh Sản chân thú.
 • + Và hàng loạt sự kiện diễn ra trong hành trình của bạn tại THIENLONGCHINHTONG.COM
THIÊN LONG CHÍNH TÔNG [ THIENLONGCHINHTONG.COM ] KHẲNG ĐỊNH NGƯỜI DẪN ĐẦU
 • Máy chủ lần đầu tiên mở đua cấp 79 thay vì 69 như các máy chủ gần đây.
 • Sử dụng mảnh vụn nguyên liệu và nguyên liệu để tinh chế đồ.
 • Vẫn có khai khoáng, trồng trọt cho anh em yêu thích.
 • Sử dụng đồ chế max 8* thay vì đồ chế sơ khai 6* max như các máy chủ trước đây.
 • Máy chủ lần đầu tiên không bán ngọc các loại mà cho các bạn đi fram ngọc tại boss giã ngoại cùng phụ bản.
 • Điêu văn sẽ là cơ sở chính cho anh em tăng sức mạnh chiến đấu.
 • Võ hồn cũng là một điểm được chúng tôi sử dụng cho lần phát triển tính năng lần này.
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top