• Thread starter michio
  • Start date
  • Lượt xem 394
michio

michio

Thành viên mới
Tây Du H5 Open S44 Sa Tăng
19h – 18/07/2022

☘ Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán
☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU


⚔ Top Lực Chiến
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
⚔ Top Đấu Trường
Top 1: 50.000 Thần Thú Chi Linh
Top 2: 40.000 Thần Thú Chi Linh
Top 3: 30.000 Thần Thú Chi Linh
Top 4-6: 20.000 Thần Thú Chi Linh
Top 7-10: 10.000 Thần Thú Chi Linh
⚔ Top Đại Gia
Thẻ Ữu Đãi Vĩnh Viễn + 5.000.000 KNB + 50.000 Thần Thú Chi Linh
⏰ Tổng kết 19h – 25/07/2022
Game H5 đa nền tảng chơi trực tiếp trên trình duyệt tất cả điện thoại và máy tính, cày được hàng triệu KNB mỗi ngày, 100.000 tầng tháp Linh Lung, 9981 ải Kiếp nạn, PB liên SV, Tranh bá TOP 1 liên SV. Hệ thống Kết hôn, Nhẫn cưới, chơi game kiếm gấu dễ dàng full Việt hóa. Full tính năng Phó bản, leo tháp, vượt ải, hoạt động Đoạt bảo, đánh Boss. Tính năng liên Server đầy đủ, đồ họa max ping, không chơi hơi phí.
Link game http://td.michiogame.com
Nhóm thảo luận https://bit.ly/3sfLgBN
Hội quán game https://bit.ly/3uGBk3G
#Michio #MichioGame #GameH5 #TayDuH5 #TDH5
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top