• Thread starter Minhduy1
  • Start date
  • Lượt xem 900
M

Minhduy1

Thành viên mới
SROBACNAM.NET Asian & Eu
Map 120 d13
Freee 999999silk
⚔SroBacNam.Net⚔
Gruops : https://m.facebook.com/profile.php?id=534573103418408&ref=content_filter
IP Server 103.142.139.4 Port : 15779
MAP : 120 - D13 ( 7 ngoại hình)
TEST - 11/11/2020
OPEN - 13h/ 06/12/2020
✔Map 120 Asian + EU ( Quái Jupiter Chuyển Sang Samakan)
✔Skill Master 360
✔* Fee silk 100%
* Giới hạn 10acc/ip
✔* Open Hỗ Trợ Sét Sun D10 Full Blue +8
✔- HP/MP 1000
✔Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
✔Chân Chạy 100% , 50 DCN 50 DCNTT
✔ Exp X 250
✔Tỉ Lệ Mix + Đồ : 1 >> 4 100%, 4>5 100% 5 >>RanDom ( Max +11 chưa lkd 2+)(BMM Thường)
Tỉ lệ mix đồ 1>6 100%, 6 >> RanDom(BMM Víp)
✔Tỉ Lệ Mix Nasun 1 > 7 100%, 7 > 10 20% (BMM cap 1)
* Giáp Zing drop ở samaka
* Vũ khí mua ở shop bằng gold và Xu vàng
* Xu vàng drop ở bãi ong samaka. Khoá ap
* Top 1 Asi & Eu 300m + nasun + 10
* Top 2 Asi & EU 200m + nasun + 9
* Top 3 Asi & Eu 100m + nasun + 8
* Top 4>> 10 Asi & Eu 20m
✔ Lever 110 Mới Nên Được Tete , Cấm Uốt 1s , Thoát Game Trong Thành Hay Ngoài Thành Đều Mất Hàng.
✔Sever Mở Kéo Học Viện Sau Khi Xong Top
✔Drop D13 Som Sun 116 ->120
✔Khóa Đi Theo Khi Mặc JOB
✔Hệ Thống Chống D-dos Cao , BQT Nhiệt Tình Chú Đáo
✔Buôn 3 Thành HD>
✔Sever Nghiêm Cấm Các Hành Vi Tuyên Truyền Hình Ảnh Quảng Cáo SV Khác , Nghiêm Cấm Lợi Dụng Các Tool Chống Phá SV , Các Tool Chủ PT , Tool Đi Theo Buôn Thheo Đoàn , Chỉ Đường …. Mọi Hành Vi Gian Lận Đều Bị Sử Lý Tùy Theo Mức Độ . ( Chung Tay Xây Dựng Vi 1 Sân Chơi Công Bằng Lành Mạnh Vui Chơi Giải Trí
✔Mọi Hành Vi Mua Bán Trong Game Không Có MOD Hay GM Trung Gian Giao Dịch Bị Lừa Đảo …. GM Sẽ Không Sử Lý ( AE Chú Ý )
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top