TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


Quần Anh 3Q Tái Chiến S2 Võ Thánh Quan Vũ

Open: 19h ngày 05/08/2020

_HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10

_Free VIP 15 cùng vô số KNB trong các sự kiện.

_Đầy đủ tính năng như võ trường, vận tiêu, đấu trường liên server và các hoạt động ngày đa dạng. Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…

_Event và Giftcode cuối tuần.

GIFTCODE : Tân thủ: QA3QTANTHU , Tái chiến: QA3QTAICHIEN

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q

=> Download ngay tại
: https://qa.michiogame.com


 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top