TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
Quần Anh 3Q Open S11 Trương Cáp

Open
: 19h ngày 14/08/2020

HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10

Free VIP 15 cùng vô số KNB trong các sự kiện.

Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày.

Đầy đủ tính năng như võ trường, vận tiêu, đấu trường liên server và các hoạt động ngày đa dạng.

Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…

Event và Giftcode cuối tuần.

Giftocde tân thủ: QA3QTANTHU

ĐUA TOP CHIẾN LỰC (tính theo BXH 5 tướng)

TOP 1: 50.000.000 KNB

TOP 2: 30.000.000 KNB

TOP 3: 20.000.000 KNB

TOP 4-6: 10.000.000 KNB

TOP 7-10: 5.000.000 KNB

Tổng kết: 19h ngày 21/08/2020


=> Xem thêm thông tin GIFTCODE tại: https://www.facebook.com/groups/quangbagame/

=> Thảo luận về game tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q/

=> Tải Game tại: https://qa.michiogame.com


 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top