S

sin1992

Guest
Gitcode HOT: http://bit.ly/PV12_CODE
Trang Chủ : http://bit.ly/phongvan12
Shop Game : http://bit.ly/PV12_SHOP
Page : http://bit.ly/PV12_PG
Groups Chém gió : http://bit.ly/CHEMGIOPV
Event Chia sẽ nhóm nhận : 7.000.000 Vàng Web
1️⃣ Bước 1 : Like và chia sẽ bài viết vào 2 nhóm bất kỳ .
2️⃣ Bước 2 : Gữi 2 ảnh đã chia sẽ vào 2 nhóm vào tin nhắn PAGE + tên tài khoản , server đâng chơi Hoặc đăng bài 2 diễn đàn game lậu ( ADM sẽ gữi...


PHONGVAN12 TẶNG FREE 1.000.000.000 KNB KHI LOGIN GAME GIFCODE 33 LONG VÂN 90
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top