S

sin1992

Guest
Gitcode HOT: http://bit.ly/PV12_CODE
Trang Chủ : http://bit.ly/phongvan12
Shop Game : http://bit.ly/PV12_SHOP
Page : http://bit.ly/PV12_PG
Groups Chém gió : http://bit.ly/CHEMGIOPV
Event Chia sẽ nhóm nhận : 7.000.000 Vàng Web
1️⃣ Bước 1 : Like và chia sẽ bài viết vào 2 nhóm bất kỳ .
2️⃣ Bước 2 : Gữi 2 ảnh đã chia sẽ vào 2 nhóm vào tin nhắn PAGE + tên tài khoản , server đâng chơi Hoặc đăng bài 2 diễn đàn game lậu ( ADM sẽ gữi...


PHONGVAN12 TẶNG FREE 1.000.000.000 KNB KHI LOGIN GAME GIFCODE 33 LONG VÂN 90
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top