nknam58

nknam58

Thành viên mới

NGỰ KIẾM H5 CHÍNH THỨC MỞ MÁY CHỦ S5
⏱ Thời Gian : 10H00 NGÀY 1/6/2023
FREE Quý Tộc 10 + Hàng triệu KNB
Full Bộ Thời Trang SSSR
Chơi Ngay : http://ngukiemh5.com/
GiftCode Tân Thủ:
VIP555
VIP888
NGUKIEMH5
====================
Event Đua TOP Lực Chiến 7 Ngày Server S5
Thời gian: 10H00 1/6 - 23h00 7/6
Top 1:
- Sp Hoàng Tuyền Nhâm Tuyển Rương *6
- Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *1000
- Danh Hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất"
- 50.000.000 KNB
Top 2:
- Sp Ám Hắc Nhâm Tuyển Rương *3
- Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *500
- 30.000.000 KNB
Top 3:
- Sp Ám Hắc Nhâm Tuyển Rương *1
- Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *300
- 10.000.000 KNB
TOP 4-10:
- Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *100
- 5.000.000 KNB
====================
Đua TOP Bảng Đẳng Cấp-Cửa Ải Xếp Hạng 7 Ngày Server S5
Thời gian: 10H00 1/6 - 23h00 7/06
Top 1:
- 20.000.000 KNB
- UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *20
- UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *20
- UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *20
- UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *20
- UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *20
- UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *20
Top 2:
- 15.000.000 KNB
- UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *15
- UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *15
- UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *15
- UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *15
- UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *15
- UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *15
Top 3:
- 10.000.000 KNB
- UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *10
- UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *10
- UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *10
- UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *10
- UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *10
- UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *10
Top 4-5:
- 5.000.000 KNB
- UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *5
- UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *5
- UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *5
- UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *5
- UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *5
- UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *5
====================
Nạp game: http://ngukiemh5.com/user//payment
▶ Trang chủ : http://ngukiemh5.com/
▶ Group Zalo: https://zalo.me/g/uernid607
Hotline : 0355.527.823
 
Last edited:

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top