• Thread starter michio
  • Start date
  • Lượt xem 541
michio

michio

Thành viên mới
Ngọa Long 3D Open S12 Tào Tháo
19h – 11/08/2022

☘ Free VIP 2 + 50.000 KNB
☘ Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Tử Kim Xích Thố
☘ Giftcode hằng tuần tại Hội quán
☘ Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
Giftcode tân thủ NL3DTANTHU


⚔ Top Chiến Lực

Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
⚔ Top Đấu Trường
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
⚔ Top Đại Gia
Võ Thánh Quan Vũ + 500.000 KNB
⏰ Tổng kết 19h – 18/08/2022
Dựa trên nguyên tác kinh điểm Tam Quốc, Ngọa Long 3D là game mobile Chiến Thuật SLG đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn Chúa công vào vai người đứng đầu một nước chư hầu, chiêu binh mãi mã, nổi dậy với mục đích của riêng mình. Game chuẩn nguyên tác Tam Quốc; Chân thực như phim, chi tiết như truyện; Dụng mưu trí, đoạt giang sơn; 8 binh chủng, 36 kế sách, 285 trận hình, 300 danh tướng.
Link game https://nl.michiogame.com
Nhóm thảo luận https://bit.ly/32USLDN
Hội quán game https://bit.ly/3uGBk3G
#Michio #MichioGame #GameMobile #NgoaLong3D #NL3D
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top