• Thread starter duychi300998
  • Start date
  • Lượt xem 287
D

duychi300998

Thành viên mới
#game_private
Naruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
Nhóm Game: https://bit.ly/3deznDX
Máy Chủ Naruto 08
⏰ 11:00 13/07/2021
________________________
Link Event: https://bit.ly/3wxMQNW
Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Free code Vàng mỗi tuần

---------------------------------
#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGame
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top