V

volamdenhat

Thành viên mới
♨ Giáng Long Kiếm Thế - Phiên bản 2009
Trang Chủ : http://gianglongkiem.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/kiemthemienphil
Khai Mở Máy Chủ Giáng Long Kiếm
Open 9 thức : 14h00 27/03/2021
Phiên bản cày cuốc 2009 : Những hoạt động tuổi thơ :
✳Chiến Trường Tống kim, BVĐ, Quân doanh, BHĐ, TL, DL, Săn Hải Tặc, Bí Cảnh Exp, TH, TDC
✳Hệ thống đoán hoa đăng nhận huyền tinh, kinh nghiệm.
➡Nhận #GIFTCODE đăng nhập game:
Level 89
Trang Bị 8x
Thú cưỡi Tân Thủ Ngọc Thố 9* (3 ngày)
1 Túi 24 ô
15 Huyền Tinh 4
10 Huyền Tinh 5
24 Huyền Tinh 7
Lệnh Bài Mở Rộng Rương
50 vạn #bạc khóa
10 vạn #đồng khóa

Nhóm:


 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top