K

kiemthebds

Thành viên mới
Website : http://kiemthebds.com
Facebook : https://www.facebook.com/kiemthebds/
Group :https://www.facebook.com/groups/493109098562040
Giới hạn LV89, SV đích thực dành cho dân cày, cam kết không có siêu nhân xuất hiện tại SV kiemthebds.
Kiếm đồng và đồng khoá cực dễ với các hoạt động phong phú.
Kiếm đồng thường : Săn Boss 5x,7x,9x, đi Tống Kim có hạng và mốc điểm 2000 trở lên.

Kiếm đồng khoá : Đi Tiêu Dao Cốc, Bạch Hổ Đường, mua lại hoạt động ( Có phí và Free ).
Kéo xe ở các hoạt động, riêng Tống Kim giới hạn 3 acc/ IP/ Phe.
Chi tiết xem thêm trên Web, Diễn đàn, Group :

Website : http://kiemthebds.com
Facebook : https://www.facebook.com/kiemthebds/
Group :https://www.facebook.com/groups/493109098562040

***
Đua Top nhận thưởng:
Bắt đầu từ 25/5 đến 24h ngày 25/6, trao thưởng vào 27/6.
1. Đua Top Tài Phú :
Top 1 : 3 viên Huyền Tinh 10 + 100 Vạn Đồng + Ngựa VIP 1
Top 2 : 2 viên Huyền Tinh 10 + 70 Vạn Đồng + Ngựa VIP 2
Top 3 : 1 viên Huyền Tinh 10 + 50 Vạn Đồng + Ngựa VIP 3
2. Đua Top Võ Lâm :
Top 1 : 1 viên Huyền Tinh 10 + 60 Vạn Đồng.
Top 2 : 3 viên Huyền Tinh 9 + 40 Vạn Đồng.
Top 3 : 2 viên Huyền Tinh 9 + 20 Vạn Đồng.
3. Đua Top Thủ Lĩnh :
Top 1 : 1 viên Huyền Tinh 10 + 60 Vạn Đồng.
Top 2 : 3 viên Huyền Tinh 9 + 40 Vạn Đồng.
Top 3 : 2 viên Huyền Tinh 9 + 20 Vạn Đồng.
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top