• Thread starter hungg009dzza
  • Start date
  • Lượt xem 562
H

hungg009dzza

Thành viên mới
[OPEN SEVER Gunny3.0 [GunVua]
Thời gian Open Sever Test : 19h ngày 25/03/2023
Thời gian Test kết thúc : 19h ngày 22/04/2023

Phần quà Sever Test mỗi ngày đều nhận 1 lần.
Trong quá trình Test sẽ thay đổi cơ cấu Game và thêm nhiều phó bản mới mẽ chuẩn cày cuốc. Update thường xuyên.
AE trong quá trình chơi Game có thắc mắc hay lỗi báo ngay cho AD nhé.

Vào sever nhận ngay :
+Tạo tài khoản nhận ngay 100 triệu xu , cộng thẳng vào tài khoản.
+VIP-Pháo x1
+VIP-Lựu đạn x1
+VIP-Phi tiêu x1
+VIP-Sấm sét x1
+VIP-Lu gạch x1
+VIP_ GIỎ ĐỒ x1
+VIP-Tủ thuốc x1
+VIP-Túi vũ khí x1
+Vip TV, tủ lạnh x1
+WOW-Pháo x1
+WOW-Lựu đạn x1
+WOW-Phi tiêu x1
+WOW-Sấm sét x1
+Wow Lu gạch x1
+Wow GIỎ ĐỒ x1
+Wow Tủ thuốc x1
+Wow Túi vũ khí x1
+Wow TV, tủ lạnh x1
+SUPER-Boomerang x1
+SUPER-Thương cổ x1
+SUPER-Búa Minotaure x1
+Đá Chu Tước 1 x20
+Đá Chu Tước 2 x20
+Đá Chu Tước 3 x20
+Đá Chu Tước 4 x20
+Đá cường hóa 1 x20
+Đá cường hóa 2 x20
+Đá cường hóa 3 x20
+Đá cường hóa 4 x20
+Đá cường hóa 5 x20
+Mũi khoan cấp 3 x50
+Mũi khoan cấp 4 x50
+Đá Chu Tước 5 x10
+Đá Huyền Vũ 5 x10
+Đá Thanh Long 5 x10
+Đá Bạch Hổ 5 x10
+ Mũi khoan cấp 5 x50
+Mũi khoan cấp 1 x50
+Mũi khoan cấp 2 x50
+Đá tăng cấp x100
+Cỏ Thiên Diệp x1000
+Đá x100
+Đồng x100
+Bạc x100
+Vàng x100
+Ngọc x100
+Da Thú x50
+Bùa Tăng Sao x10
+Đá Tăng Sao Lv1 x50
+Đá Tăng Sao Lv2 x50
+Đá Tăng Sao Lv3 x50
+Huân chương x75
+Chìa Vạn Phúc x20
+Châu báu chúc phúc công kích x10
+Châu báu chúc phúc phòng ngự x10
+Châu báu chúc phúc thuộc tính x10
+Nước kinh nghiệm 1 x100
+Nước kinh nghiệm 2 x100
+Nước kinh nghiệm 3 x100
+Nước kinh nghiệm 4 x100
+Nước kinh nghiệm 5 x100
+Tinh hoa vinh dự x300
+Phiếu Tái Lập Tu Luyện x5
+nước tu luyện cấp 3 x100
+nước tu luyện cấp 4 x100
+Rương Thần Tài x10
+Rương phát tài x10
+Chìa Thiên Phúc x20
+Bùa vật tổ x500
+Thức Ăn (Cao) x100
+Vé 200k Coin x10
+Sổ Rách Nát - Thế Giới x500
+Sổ Rách Nát - Nhà Thám Hiểm x500
+Sổ Rách Nát - Quái Vật x500
+Sổ Rách Nát - Truyện Ký x500
+Sổ Rách Nát - Lễ Hội x500
+Đá Thức Tỉnh Pet Mầm Xanh x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Đấu Sĩ x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Kiến Xanh x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Gà Con x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Ma Xà x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Ấu Long Cổ x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Phượng Hoàng Băng x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Tôn Ngộ Không x2
+Đá Thức Tỉnh Pet Rồng Băng Giá x2

-------------------
Link Fanpage 1 : https://www.facebook.com/Gunny5s
Link Fanpage 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089834333802
Link nhận Code Live Vinh Mập : https://www.youtube.com/@vinhmapgunnyorigin
Link Web : http://gunny3s.com/web/
Link Laucher : https://drive.google.com/file/d/1pV-fpjkBySGU0g-gYpXfsWofky5RntMQ/view
Link Zalo : https://zalo.me/g/cfzxge112
 
Last edited by a moderator:

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top