TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


* Đông Tà 2D Open S25 Đoàn Diên Khách
* Open
: 10h, ngày 03/09/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free VIP 15
- Nhận ngay 1.000 Vạn
- Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày Open server!
- Nhân vật đạt cấp 5 nhận phần thưởng qua thư

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
* Tổng kết: 10h ngày 10/09/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-mobile/dong-ta-2d/
=> Link tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dt2d #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top