TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
DT2D


* Đông Tà 2D Tái Chiến S16 Chu Chỉ Nhược
* Open: 19h, ngày 07/10/2021

* QUÀ TÂN THỦ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP 5 NHẬN QUA THƯ
- Free VIP 15
- Nhận ngay 10.000 Vạn KNB
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Nhân 2 giá trị thẻ nạp mừng Open Server mới
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game Michio

* Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU
* Giftcode tái chiến: DT2DTAICHIEN

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết: 19h, 14/10/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-mobile/dong-ta-2d/
=> Tải game DT2D: https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dt2d #michiogame #gamethebai #gameprivate
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top