TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới


* Lôi Đình H5 Open S35 Ma Long Giáo Chủ
* Open: 10h, ngày 01/09/2021

* QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

* Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h, 08/09/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game trên IOS - ANDROID - PC: http://ld.michiogame.com

#ldh5 #loidinhh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top