TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
QA3Q


* Quần Anh 3Q Tái Chiến S13 Chu Du
* Open lúc: 10h, ngày 06/05/2021

* HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10
- Free VIP 15 cùng vô số KNB trong các sự kiện
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập, võ trường, vận tiêu, đấu trường liên server và các hoạt động ngày đa dạng
- Event và Giftcode cuối tuần
- Nhân 2 giá trị nạp 7 ngày Open server mới!

* Giftcode tân thủ: QA3QTANTHU
* Giftcode tái chiến: QA3QTAICHIEN

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
* Tổng kết: 10h ngày 13/05/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link tải game QA3Q: https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #qa3q #quananhfreevip #quananhmobile #quananhprivate #gamefreevip #michiogame
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top