TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Tu Tiên H5 Open S15 Ngũ Trang Quán
* Open lúc: 10h, ngày 19/07/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tuần tại Group game

* Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 26/07/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com

#tth5 #michiogame #tutienh5 #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top