TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Lôi Đình H5 Open S27 Chân Vân Đại Đế
* Open lúc: 10h ngày 12/05/2021

* QUÀ TÂN THỦ
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group Fb

* Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 10h, 19/05/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi Game Trên IOS - ANDROID - PC: http://ld.michiogame.com

#loidinhh5 #ldh5 #michiogame #gameh5freevip #gameprivate
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top