TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới
* Tam Quốc H5 Open S27 Gia Cát Lượng
* Open lúc: 10h, ngày 12/07/2021

* TẠO TÀI KHOẢN NHẬN NGAY
- Free VIP 10
- Nhận ngay 1.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Group
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

* Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 10.000.000 KNB
- Top 2: 8.000.000 KNB
- Top 3: 6.000.000 KNB
- Top 4-6: 4.000.000 KNB
- Top 7-9: 2.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h, ngày 19/07/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com

#tqh5 #tamquoch5 #gameprivate #gamefreevip #michiogame
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top