TrinhBaoHan

TrinhBaoHan

Thành viên mới

* Lôi Đình H5 Open S37 Sát Lục Ma Tôn
* Open: 19h, ngày 29/09/2021

* QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Group
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame

* Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
* Tổng kết: 19h, 06/10/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-h5/loi-dinh-h5/
=> Link chơi game LDH5: http://ld.michiogame.com

#ldh5 #loidinhh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top