T

TLBBBAVUONG3D

Thành viên mới
【̂ ́ ̣̂ 2023 ̂̉ . 】
̛̉ ́ ̉ S1
̂ ̉ ̂̉ ̂̉ Đ̂̀ ̣ ̣̂ ̛̣ Đ̣
̛̀ n : THứ 7: 14h ̀ : 21//
Tai Game https://drive.google.com/u/0/uc?id=1qZ7_6Hct8XKD8xHquJMyHk0bVJfO9n_T&export=download
̉ : http://thienlong2023.com/
: https://www.facebook.com/tlbb2023
́ Đ̂̉ : Đang Cập nhật
️Chuyển Sinh Thoải Mái - Chốt TOP Xong Sẽ Giới Hạn Cho Server Sau OPEN Gộp Về Đông Đảo - Cho Anh Em Chơi Game Bền Vững Nhất.
̆́ ̂_̂̉ ̂ ́ ̣̂ ̂̉ . – % - ̂ ̉ ̣̂ ̂̉ – Đ̛̛̣ ́ ̣̂ ̀ ́ ̂̉ ́ ̛̣ !
̣̂ Ở NPC Tân thủ

̂ ̂ đ
̂ ̂̀ ́ ̉
Giới Hạn 2 Tỷ HP - Nội Ngoại 1 Tỷ - Khí 650m
̣ ̂ ̣̂ :5.
̛́ ̣ /5
̂̃ ́ ̂̉ ̣ ̂̃
̂̃ ́ ̛̀ – ́ ̛̛̃
̂̃ ̛̣ ̣̂ ́ ̂̃ ́ ( )
̉ ̂́ ̣ ̂̉ – ̀ ́ Xem ở Web!
̂̃ ́ ̣ 9
̂̃ ́ ̀ – KNB
̣̂ ̂́ ̂̀ ́ ̣̂ ̛ ̛́ ̣ ,̛̀ , ́ ̛̛̃ ̀ ̂ ́ ̂ Đ̣ ̂ Đ̛̛̣ ̣̂ ̣̂ ̛́ ̂́ ̛̀ !
Đ̣̆ ̣̂ % - % ̀ ̣ ́ ̣ ( ̀ )
̂ ̣̂ ́ ̣ đ̂̀ ́ ̂̉ ̆ ̛̉ ̛̣ ̣̂
̣̂ ̛́ ̃ ̆ ̂ ́ Đ̛̛̣ ̀ ̣ ̀ ́ , ̀ ̣̂ %
̂ ́ > ̀ Đ ́ ̀
̂ ̂̃ ̛̣-̣̂ ̣̂ ̉ ̣ ̂
̂̃ ̛̣ - ̛̛̀ ̛ /7
́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̛̛̀ ̛ ̉ ́
̣̂ ̂́ ̂́ ̂́ – ̂́ – ̛ !
̂̃ ̛̣ ̂ ́ ̣̂ ̣̂ ̉ ̣ ̣̂ , ̣̂ ̀ , ̉ , ̀ đ̂̀ !
̛̣ ̣̂ Đ ́ ̂̉ - ̂̀ ̛̛̉
̆́ đ̂̀ ́ đ ́ – 14h – 21// đ̂́ ̀ ̂́ ́ 19 – 8//!
̂̀ ̛̛̉:
Sự Kiện Đua TOP Chuyển Sinh Từ OPEN Đến 14h 25/01 Chốt TOP
---TOP 1 : 2.000.000 DMP +1pet Mốn phái Tư chất 120k
---TOP 2 : 1.500.000 DMP+1pet Mốn phái Tư chất 100k
---TOP 3 : 1.000.000 DMP+1pet Mốn phái Tư chất 80k
---TOP 4 - 10 : 500.000 DMP
Sự Kiện Đua TOP TP Từ OPEN Đến 14h 26/01 Chốt TOP
---TOP 1 : 2.500.000 knb+3 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 150k
---TOP 2 : 2.000.000 DMP+2 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 120k
---TOP 3 : 1.000.000 DMP+1 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 100k
---TOP 4 - 10 : 500.000 DMP+1 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP
̛́ ̣̂ ̂́ ̂́ ̂̀ ́ , -
̀ Đ̣̂,̣ ̂́ ̃,́ ̆́ ̃ , ̛̛ ̂ ,̉ ̣̂ ̛,….!
́ : Vao Game Tham Khao Tai NPC Trong Game,
̂ ́ ̣ ̂ Bat Bo 2023 - ́ ̂́ ̛́ ̛̛̀ ̛̣ ̀ ̀ ̂́ ̂ ̆̀ ,̣ ̛̛̀ ̣ ̣ ̛̉ ̂ ̂̀ ̣̆ ́ ́ ̣̂ ̣̂ ̉ ̣ đ̂̉ ̉ ̂́ - ̂́ ̛̛̀ ̛̣ ̉ ̣ đ́ ̣̂ ̛̣ ́ ̛̛̀ - ̃ ̀ ́ ̉ ̂́ ̣ ̉ ̉ ̣̆ ́ - đ̂̉ ̣ ̂ ̆̀ ̛̛̀ ̛ ̉ ́ !
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top