• Thread starter spacy09
  • Start date
  • Lượt xem 613
S

spacy09

Thành viên mới
【怀旧刀剑】
刚刚更新 丹药系列,一颗丹药提升9999亿属性 爽!!!
属性已突破308位
妈妈在也不用担心我爆属性了
狂暴元宝,21件超炫神器,
真实10洞,全图杀戮
没有复杂的属性,保留最初的玩法
只为寻找最初玩刀剑的感觉
什么属性不够,站撸不了
没关系咱跑着打
官方网站: gh.mhaoyy.cn:88
唯一Q群 :723021889
推广要求:5个论坛或者10个推广群
只要截图,发链接的一概不理趣
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top